ISO Certificering

ISO 27001

ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe NewComm IT procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de eigen- en bij klantorganisaties zeker te stellen.

Dit is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle vormen van informatie binnen NewComm IT garanderen. Met als uiteindelijk doel de continu├»teit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

NewComm IT heeft alle haar processen en diensten conform ISO 27001 ingericht. Hierop is ook het certificaat toegekend.

ISO 9001

De wereldwijd meest ingezette norm gericht op kwaliteitsbeheersing wordt ook door NewComm IT gehanteerd.

Het doel van dit kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

Daarbij is ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht dat het aandacht besteed aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde.

NewComm IT heeft alle haar primaire processen en diensten conform ISO 9001 ingericht. Hierop is ook het certificaat toegekend.