Security Check

Op 1 januari 2016 is, als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens, de ‘meldplicht datalekken’ in werking getreden. Naast de invoering van de meldplicht datalekken wordt gelijktijdig de boetebevoegdheid van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp), fors uitgebreid.

NewComm IT voert, in samenwerking met Insite Security een quick scan ‘meldplicht datalekken’ uit. De quick scan geeft inzicht in mogelijke risico’s die gelopen worden als gevolg van de invoering van de meldplicht en levert een stappenplan op om te voldoen aan de meldplicht.

Aanpak en resultaten
De quick scan bevat een persoonlijk inventarisatiegesprek met security specialisten. Aanvullend wordt de scan uitgevoerd door het invullen van een online ‘self assessment’ vragenlijst en een interview. De quick scan gaat, in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken, in op:

• Analyse van de risico’s;
• Preventieve maatregelen (organisatorisch en technisch);
• Incident response.

Het resultaat van de quick scan is een rapportage die inzicht geeft in de risico’s en een stappenplan bevat om aan de meldplicht te voldoen. De risico’s en te nemen maatregelen die uit deze rapportage voortvloeien kunnen in een persoonlijk adviesgesprek worden toegelicht.

Als onderdeel van de quick scan wordt een informatieve video over de meldplicht datalekken, een beslisboom (wanneer er gemeld moet worden) en een voorbeeld bewerkersovereenkomst beschikbaar gesteld.

Inzet en kosten
De investering bedraagt €1.800,- (ex BTW). Deze investering bevat alle werkzaamheden voor voor-bereiding, uitvoering, documentatie en persoonlijk advies. 

U wordt naar onze contactpagina geleid.