BioMCN zware Easy-Cloud gebruiker

Het chemiebedrijf BioMCN uit Farmsum heeft een 3 jarig contract getekend met ICT dienstverlener NewComm IT. Het betreft hier het leveren van Cloud Computing diensten op het Easy-Cloud platform.

Begin dit jaar heeft BioMCN besloten tot een ingrijpende vernieuwing van haar gehele ICT landschap. Op basis van een duidelijke architectuurvisie moesten diverse componenten in het landschap vervangen of ge-upgrade worden, van netwerkcomponenten en servers tot en met een upgrade van Windows, MS Office en SAP.

In april van dit jaar is door BioMCN een marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke leveranciers voor Cloud Computing en een Virtuele Desktop Infrastructuur. Gezien het karakter van de gevraagde dienstverlening zijn aan de leveranciers hoge eisen gesteld met betrekking tot ervaring, continuïteit, beschikbaarheid en performance van de diensten.

“Het Easy-Cloud concept en de leverancier Newcomm IT spraken ons aan. Er staat een gedegen technisch platform met goede beheersprocessen en daarnaast stelt NewComm IT zich flexibel op en wilden zij voldoen aan de onze hoge SLA eisen”. Dit zegt Harry Zwiers, de interim ICT Manager aan de zijde van het chemiebedrijf. “Voor organisaties als BioMCN is het van groot belang dat zij maximaal ontzorgd worden op gebieden waar niet hun kernexpertise ligt. Voor het geheel van diensten die wij af gaan nemen van NewComm IT, hebben wij goede afspraken kunnen maken. NewComm IT gaf ons daarbij het gevoel dat wij ook belangrijk zijn voor hun”.

Naast de standaard Microsoft applicaties wordt ook specifieke (bedrijfs-)software middels een Virtuele Desktop Infrastructuur aangeboden vanuit Easy-Cloud. In een Proof-of-Concept is dit getest en met veel vertrouwen wordt dit in december gemigreerd naar de live-situatie.

BioMCN in Farmsum is het eerste bedrijf ter wereld welke bio-methanol van hoge kwaliteit, in industriële hoeveelheden, produceert en verkoopt. BioMCN levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en het gebruik van betere biobrandstoffen. Bio-methanol is een nieuwe tweede generatie biobrandstof en reduceert de uitstoot van broeikasgassen.

NewComm IT is een toonaangevende partij in Nederland aangaande IT infrastructuur oplossingen. Zij beschikt hiervoor over een compleet portfolio aan geïntegreerde IT producten en diensten. Daarnaast levert zij Cloud Computing diensten op het eigen Easy-Cloud platform.