telefoon-klein BioMCN NewComm IT0592 40 78 11       email-klein BioMCN NewComm ITinfo@newcomm.nl       Supportsupport          

BioMCN

Enkele jaren terug stonden we voor een keuze. Onze ICT-infrastructuur was verouderd, moesten we alle hardware zelf opnieuw kopen of het uitbesteden? We hebben gekozen voor de laatste optie en na een selectieprocedure werd de klus gegund aan NewComm IT. Het was een gigantische operatie, maar het is redelijk vlekkeloos verlopen.

We hebben de hele ICT uitbesteed, van de Office-omgeving, het ERP-pakket en de website tot het systeem waarmee de totale productie wordt gemeten. We vonden het wel zo handig om alles aan één bedrijf uit te besteden. Het is voor ons heel belangrijk dat er verschillende back-ups buiten het chemiepark worden gemaakt, zodat als er hier iets gebeurt we onze data niet kwijt zijn. Onze data is in totaal op drie verschillende locaties opgeslagen.

Daarnaast is het belangrijk dat onze mensen overal ter wereld in de cloud kunnen werken. En dat het goed en veilig werkt. Veiligheid is cruciaal voor mij, ik ben nogal streng in de veiligheid van onze data.

Ik ben erg tevreden over de dienstverlening van NewComm IT. Ze passen goed bij ons omdat het een wat kleiner bedrijf is. We vinden het fijn om niet overgeleverd te zijn aan de grotere ICT-bedrijven van deze wereld. Ook staan ze open voor feedback, waardoor we continu aan het verbeteren zijn.


Harmen Peters van BioMCN. BioMCN is het eerste bedrijf te wereld dat op industriële schaal biomethanol produceert.