telefoon-klein Blog: En dan is het stuk... NewComm IT0592 40 78 11       email-klein Blog: En dan is het stuk... NewComm ITinfo@newcomm.nl       Supportsupport          

NewCommIT_OverOns-medewerkers_header Blog: En dan is het stuk... NewComm IT
Blog: En dan is het stuk...

NC-Header-VLOG-SEP17 Blog: En dan is het stuk... NewComm IT

 

De cijfers liegen niet. De afhankelijkheid van informatiesystemen neemt schrikbarend toe. Zonder deze systemen kunnen organisaties slecht- of niet meer functioneren en steeds meer medewerkers weten niet meer wat ze moeten doen, als de systemen stoppen. De oorzaak hiervan is de digitalisering in het algemeen en de wens naar efficiency, effectiviteit en doelgerichtheid specifiek.

Maar daarnaast nemen de risico’s op het niet meer functioneren (downtime) van deze informatiesystemen evenzo schrikbarend toe! Cybercrime, toename van koppelingen van informatiesystemen, toename van complexiteit en frequentie van software-updates zorgen voor een beduidend lagere beschikbaarheid. Downtime van systemen leidt dan ook in de meeste gevallen tot hoge kosten, in- en externe frustraties en een verminderd imago. Helaas zijn er te veel voorbeelden van organisaties die niet meer financieel gezond worden na een zwaar IT-disaster.

Bovenstaande combinatie van meer afhankelijkheid en meer risico noopt ons tot herbezinning van “disaster recovery”. Dit verdient zelfs een plan. Beginnend met een risico-inventarisatie, waarna we op basis van “recovery-point-objective (RPO)” en “recovery-time-objective (RTO)” bepalen welke applicaties, informatiesystemen en infrastructuur speciale aandacht behoeven. En hoe. En bewijzen.
Het recovery-point-objective is een getal in minuten of uren en geeft aan hoeveel informatie uit een bepaald systeem mag missen ná een verstoring. Het recovery-time-objective is een getal in minuten of uren en geeft aan hoe snel een bepaald systeem weer operationeel moet zijn na een verstoring.

RPO-en-RTO-tekening Blog: En dan is het stuk... NewComm IT

Waar het overigens geen verrassing mag zijn dat na mate de getallen bij RPO en RTO lager zijn, de investerings- of exploitatie-bedragen toenemen.
Na de risico-inventarisatie kennen we onze cruciale informatiesystemen en infrastructuren en hebben we deze verrijkt met RPO en RTO getallen. Nu zullen we moeten bepalen wanneer iets een ‘verstoring’ is en met welke medewerkers, back-up systemen en partnerorganisaties we de RPO en RTO getallen gaan halen. Na een eventuele aanpassing in techniek, processen en/of organisatie zullen we ook regulier moeten testen of de “disaster recovery” daadwerkelijk werkt.

Veel werk, allemaal? Ja. Best wel. En vaak betekent dit ook veranderingen in de (IT) systemen-, organisatie- en processen. Maar nuttig is het zeker. Dat vinden ook uw accountant, verzekeraar, klanten en medewerkers.

Meer weten over “disaster-recovery” of IT beschikbaarheid? Bel me gerust.

Stefan Zevenberg is IT Business Consultant bij NewComm IT en wordt veel gevraagd om de impact van toenemende afhankelijkheden en bedreigingen op het gebied van IT af te zetten tegen technische en organisatorische mogelijkheden.

Kom er achter wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen