telefoon-klein Privacyverklaring NewComm IT0592 40 78 11       email-klein Privacyverklaring NewComm ITinfo@newcomm.nl       Supportsupport          

Privacyverklaring

De privacy van bezoekers van onze website, onze klanten, onze relaties en onze medewerkers is voor NewComm IT van groot belang. Wij gaan dan ook bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij verwerken. In deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, waarvoor we de gegevens gebruiken en wie inzage hebben in deze gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NewComm IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Eventvoorkeuren 
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op ons platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

Maakt u via NewComm IT gebruik van diensten van Microsoft (zoals Office 365)? Dan zijn ook de Microsoft-privacyverklaring en de voorwaarden voor onlineservices van Microsoft, de Online Services Terms (OST) van toepassing.

Doelen en grondslagen van het verwerken

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben: 

 • Om het ontwikkelen van diensten voor u mogelijk te maken; 
 • Om u te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze diensten; 
 • Om de diensten van NewComm IT aan u te factureren; 
 • Om u uit te nodigen voor speciale (kennis) events; 
 • Om u te berichten over actuele zaken aangaande onze diensten; 
 • Om u te berichten over IT Security bedreigingen. 

Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NewComm IT: 

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van NewComm IT en om te reageren op vragen en/of klachten; 
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van onze diensten. 

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het invullen van een contactformulier op de website; 
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van NewComm IT en om te reageren op vragen en/of klachten welke u heeft. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NewComm IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst of na de laatste bewerking van de gegevens.  

NewComm IT kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van NewComm IT verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. 

Delen van persoonsgegevens met derden

NewComm IT deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NewComm IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 • Compenda 
  • Categorie: verwerker 
  • Doel: onderhoud CRM applicatie 
  • Gegevens: CRM gegevens 
 • BMS: 
  • Categorie: verwerker 
  • Doel: loonverwerking 
  • Gegevens: personeelsgegevens 
 • Westerhuis Consultancy: 
  • Categorie: verwerker 
  • Doel: onderhoud financiële applicatie 
  • Gegevens: debiteuren en crediteuren gegevens 
 • Surity 
  • Categorie: verwerker 
  • Doel: monitoren van kwaliteitsmanagementsystemen 
  • Gegevens: personeel-, CRM-, debiteur- en crediteurgegevens  
 • Laposta 
  • Categorie: verwerker 
  • Doel: communicatie met relaties middels mailing 
  • Gegevens: CRM gegevens 
 • SalesQ
  • Categorie: verwerker
  • Doel: communicatie met relaties middels telefoon
  • Gegevens: CRM gegevens

Cookies

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en tracking cookies voor social media en (re)marketing doeleinden. Alle cookies zijn geanonimiseerd. Wees gerust, want wij hebben veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Wij delen geen identificeerbare informatie met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NewComm IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand opsturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@newcomm.nl.  

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. NewComm IT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van persoonsgegevens

NewComm IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@newcomm.nl. 

Contactgegevens

NewComm IT B.V. 

Transportweg 10 

9405PR ASSEN 

info@newcomm.nl 

www.newcomm.nl 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-07-2019.